Nieuwsbrief Vitaal Verder najaar 2018

Volgens de universiteit van California én die van Harvard is met vakantie gaan gezond. De positieve energie die je krijgt van vakanties, heeft meerdere gezondheidsvoordelen zoals minder stress & een beter immuunsysteem. Het is dus goed om af en toe er op uit te gaan en te genieten van een vakantie! Het kan hiermee leiden tot een lager ziekteverzuim en geeft nieuwe energie. En die energie hebben wij, na onze vakanties!
 
Mocht u vragen hebben over de benoemde punten in deze nieuwsbrief of andere vragen op arbeidsdeskundig of verzuim gebied, dan kunt u ons bereiken via de mail op info@vitaalverder.nl, telefonisch op 0541- 57 10 58. U kunt bij Vitaal Verder terecht voor Arbodienstverlening, Arbeidsdeskundige diensten en Mobiliteit & Re-integratie. Onze nieuwsbrief wordt u vanuit onze drie onderdelen gezamenlijk aangeboden.

.
Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Het is toch zover gekomen!
Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst (zgn. vaststellingsovereenkomst). De wet gaat in op 01 april 2020.
 
De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, (structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (oude gevallen). Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend. Dit is 6 maanden na inwerking gaan van de wet.
Zie voor meer informatie en welke gegevens moeten worden aangeleverd, www.rijksoverheid.nl.

Loonwaarde en herstelpercentage
De begrippen worden veelal door elkaar gebruikt, maar zijn formeel verschillend. Loonwaarde of herstelpercentage, het blijven ingewikkelde begrippen, we blijven er vragen over krijgen. Het begrip loonwaarde bepaalt, in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, de economische waarde van arbeid. Het gaat hierbij om de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. Deze feitelijk geleverde arbeid wordt vergeleken met de “gezonde” gelijke, de gemiddelde werknemer in dezelfde functie en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. We moeten hierbij beoordelen welke taken en verantwoordelijkheden verricht worden.
Analyseer hiervoor de functie in taken met bijbehorende percentages en bekijk vervolgens welk percentage van de taken worden verricht in welke uren cq welk tempo. Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze kan zich laten ondersteunen door een gecertificeerd arbeidsdeskundige van Vitaal Verder.
Met het begrip herstelpercentage voor eigen werk, zegt men feitelijk iets over de gezondheidstoestand. Dit mag volgens de AP (authoriteit persoonsgegevens) alleen verwerkt worden na advies van de bedrijfsarts en/of verzuimcoach die werkzaam is onder de verlengde arm. Niet op eigen initiatief van de werkgever.

Ontwikkeling verzuim 2018
Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd als begin dit jaar was in het eerste kwartaal van 2007. Het laagste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten in het derde kwartaal van 2013.
Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018. In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5 procent lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008.
Binnen de gezondheidszorg is het verzuim het hoogst in de verpleeg- en bejaardentehuizen, zoals dat al sinds het eerste kwartaal van 2015 het geval is. In deze bedrijfsklasse werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd (7,7 procent). Het minste verzuim is er in de horeca. Sinds het derde kwartaal van 2008 heeft deze bedrijfstak het laagste ziekteverzuimpercentage (2,3).
Bron: www.cbs.nl              

Verzuimland heet Vitaal Verder Arbodienstverlening
In 2017 zijn we in ons nieuwe pand getrokken, Verzuimland en Vitaal Verder onder één dak. Voor onze arbodienstverlening wilden we een positief klinkende naam hebben. Dit is Vitaal verder Arbodienstverlening geworden. Het logo is fris oranje. U heeft het wellicht al gemerkt als u ons belde, maar dan nu ook officieel!

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

K v K
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Leveringsvoorwaarden

Klachtenformulier