Wij zijn Vitaal Verder

Willeke NijkampWilleke Nijkamp
Ik heb jaren bij Randstad gewerkt. Als senior intercedente had ik veel contacten met werkgevers en werknemers. Het leverde me een goede kijk op belasting in werkplekken. Daarna gaf ik de functie casemanager in Oost-Nederland vorm. Begeleiding bieden van 1 dag tot 104 weken ziekte. Spin-in-het-web zijn en aanjager van de re-integratie. Een boeiende functie, ik had immers te maken met intercedenten, maar ook met uitzendkrachten in alle functies. Breder kan het bijna niet.

Na vijf jaar als casemanager gewerkt te hebben, ging ik aan de slag bij de WGV (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland). Dat bood een nieuwe uitdaging, omdat ik mijn kennis op het gebied van tweede spoor re-integratie verder kon uitbreiden. In deze periode rondde ik de post-hbo-opleiding tot Arbeidsdeskundige succesvol af. Met Stian ging ik wel eens lunchwandelen. Het bleek dat onze visies en ambities heel dicht bij elkaar liggen. Vitaal Verder is het uiteindelijke resultaat. Wandelen kan verstrekkende gevolgen hebben!

Stian VogelsangStian Vogelsang
‘Herstellen doe je op de werkvloer.’
Te kort door de bocht? Uit ervaring weet ik dat het zo gaat. Als je werkt kom je onder de mensen, heb je structuur in je leven, werk geeft je status en zorgt voor zingeving. En natuurlijk komt het voor dat iemand zo ziek is dat hij niet kan werken en kom je soms tot de ontdekking dat een functie of een organisatie niet past. Dan moet je daar wat aan doen. Het is het een kwestie van zoeken naar de mogelijkheden, in plaats van blind staren op onmogelijkheden.

Ik heb eigenlijk altijd gewerkt met mensen. Ik begon bij Randstad als intercedent en vond het een mooie uitdaging om de perfecte match tussen werkgever en werknemer te maken. Ik zag verschillende werkplekken, veel verschillende mensen en net zo veel verschillende bedrijfsculturen voorbij komen.
Sinds 2000 werk ik als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Eerst vanuit UWV, daarna vanuit een commerciële arbodienst. Inmiddels heb ik honderden mensen geplaatst, gekeurd, herplaatst, bemiddeld naar ander werk, bemiddeld bij arbeidsconflicten en vele werkplekken aangepast. Ik stond ondernemingsraden, hrm’ers en directies bij met het analyseren van ziekteverzuim en het opstellen en uitvoeren van effectief verzuim- en gezondheidsbeleid. Uiteraard nam ik daarin ook mijn eigen ervaringen als operationeel (lijn)manager mee.
Met Vitaal Verder kunnen we onze eigen visie op re-integratie volgen. Professioneel en onafhankelijk, betrokken, open en eerlijk.

Mirjam KlaassenMirjam Klaassen
Mijn loopbaan ben ik gestart in de detailhandel (drogisterijen/parfumerieën) en daarin doorgegroeid tot manager. In deze functie kwam ik erachter dat ik het werk met mensen en voor mensen erg prettig vind. Na jarenlang in deze branche te hebben gewerkt heb ik een overstap gemaakt. Uiteraard om mijn eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten ben ik de hbo-opleiding HRM gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb ik bij verschillende organisaties ervaring opgedaan in de HRM branche. Ik kwam er toen ook achter dat het vakgebied heel breed is en dat mijn hart ligt op een onderdeel van dit vakgebied, namelijk op verzuimmanagement of beter gezegd op gezondheidsmanagement.
Om deze reden ben ik gestart met de post hbo-opleiding tot arbeidsdeskundige en heb ik deze met goed gevolg afgerond. Het mooie van het vakgebied gezondheidsmanagement is, dat er voor zowel de werknemer als de werkgever veel winst is te behalen. Werk is nodig voor de mens om inkomen te genereren, maar daarnaast zijn ook andere aspecten van belang: sociale contacten, erkenning en ontwikkeling. Voor een organisatie is het van belang dat de mensen duurzaam inzetbaar zijn/worden om op die manier de hoogste productiviteit te realiseren. Het mooie van het arbeidsdeskundige vak is dat je uitgaat van de mogelijkheden van de betrokkene, wat kunnen nog wel en op welke manier is dat in te passen in een werksituatie.

Erna ZwiersErna Zwiers
Mijn loopbaan ben ik gestart als leidinggevende in de facilitaire dienstverlening. Ik kwam er echter achter dat ik mij het meest prettig voel in een adviserende, ondersteunende rol.
Dit kon ik uitvoering geven als re-integratieadviseur bij de interne Arbodienst van ISS.
In deze rol hield ik mij bezig met begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers en hun leidinggevenden tijdens het re-integratieproces en was daarbij verantwoordelijk voor de dossierbewaking.
Inmiddels ben ik al bijna 15 jaar werkzaam binnen de Arbodienstverlening in meerdere organisaties. Ik merk dat de contacten met mensen in verschillende functies als leidinggevenden, werknemers, HRM, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, ieder met hun eigen belangen, altijd interessant en boeiend blijft.
Dit alles heeft mij ook een gezonde dosis mensenkennis opgeleverd. Ik raak enthousiast van het mensen stimuleren en motiveren om in mogelijkheden te denken. Hierbij ben ik in staat niet de beperkingen uit het oog te verliezen. Juist het in balans brengen van mogelijkheden en beperkingen, dat geeft mij energie!
Als Casemanager streef ik ernaar om voor zowel werkgever als werknemer, op professionele wijze verzuimbegeleiding te bieden en te zorgen voor een optimale route naar duurzaam herstel.

Gaby Bonte CoccinaGaby Bonte Coccina
In de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring kunnen opdoen in diverse organisaties in de arbodienstverlening. De functies waarin ik werkzaam ben geweest zijn onder andere Casemanager, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding. Om mij nog verder te ontwikkelen heb ik de opleiding tot Casemanager Regie op Verzuim gevolgd en deze in 2017 afgerond.Ik krijg er energie van om met mensen naar een doel toe te werken door middel van motiveren, enthousiasmeren en te adviseren.

Mijn rol als Casemanager is zowel het adviseren van werknemers en werkgevers op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Mijn doel? Om samen met alle betrokkenen tot een goed re-integratieresultaat te komen. Hoe? Op een proactieve, laagdrempelige en doelgerichte wijze.

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

K v K
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Leveringsvoorwaarden

Klachtenformulier