Eigen Risicodrager Ziektewet/WGA

Bent u als werkgever eigen risicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA? Ook hierin bieden we gerichte ondersteuning.

Eigen risicodragerschap vergt meer maatwerk van u als werkgever. Hiervoor hebben wij een goed werkend plan van aanpak opgesteld. Een centrale casemanager binnen Vitaal Verder gaat zorgen voor de aansturing gedurende het gehele proces. Hiervoor wordt bekeken welke expertise nodig is om de juiste actie in te zetten. Periodiek wordt u als werkgever geïnformeerd over de stand van zaken.

Heeft u vragen over de uitvoering van het eigen risicodragerschap? Neem contact op! Wij helpen u graag verder!

Aanvraag doen

    Bel met ons