Re-integratie 2e spoor

Soms is het niet zeker dat terugkeer in eigen werk gaat lukken. Naast de verplichte loondoorbetaling, wordt ook van de werkgever verwacht dat hij de werknemer ondersteuning biedt bij het vinden van ander passend werk. Dat geldt niet alleen voor ander werk bij de eigen werkgever, maar ook voor ander werk bij andere werkgevers. Dit noemen we externe re-integratie of re-integratie 2e spoor.

 

 

Haalbaarheidsonderzoek

Bij sommige verzuimcasussen is het niet duidelijk of re-integratie een zinvolle activiteit is. Als re-integratie wel zinvol is, wat moet er vervolgens gebeuren om de casus op te kunnen lossen. Een haalbaarheidsonderzoek kan dan een meerwaarde voor u zijn.

Met het haalbaarheidsonderzoek maken wij een uitgebreide analyse van de mogelijkheden van een werknemer om aan loonvormende arbeid deel te nemen. Om de aard van zowel de lichamelijke-, cognitieve- als psychische klachten objectief in beeld te brengen ten opzichte van arbeid wordt de SCL-90-S (= multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten) en het arbeidsvaardighedenonderzoek (MELBA) afgenomen. Met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wordt voor u inzichtelijk of er nog arbeidsmogelijkheden zijn.

2e spoor traject

Binnen een 2e spoor traject richten wij ons op de mogelijkheden van de werknemer en houden we rekening met de door de bedrijfsarts geduide beperkingen. Ook het arbeidsdeskundig onderzoek en het daaruit komende advies geeft richting aan onze ondersteuning in het traject.

Tijdens de coachingsgesprekken hebben we aandacht voor de mens, de beleving en de verwachtingen. Onze visie is dat vitaliteit werknemers en werkgevers verder brengt. Ook kunnen we instrumenten inzetten in het kader van beroepenori├źntatie en persoonlijkheidsanalyses. We beschikken over de juiste kennis en een goed regionaal netwerk om de werknemer te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar passend werk. De kortste route naar werk is ons uitgangspunt.

Outplacement

Met een outplacementtraject krijgt de werknemer de kans om een vervolgstap te maken in zijn of haar loopbaan. In dit geval is er geen sprake van ziekte. Binnen het traject zal natuurlijk aandacht zijn voor het psychische aspect in het kader van verandering en onzekerheid, maar nadrukkelijk ook voor de kansen die het biedt. In een outplacementtraject wordt van deelnemers verwacht na te denken over de arbeidstoekomst en welke stappen er gezet dienen te worden.

Het outplacementtraject is vaak aanleiding om opnieuw te kijken naar loopbaankeuzes. Sluiten ze wel aan bij de persoonskenmerken en is dit de richting die men nog steeds ambieert? Werk moet meer energie opleveren dan kosten, dat is onze stelregel. Het uitgangspunt is het vinden van een nieuwe baan, maar we richten ons ook op het krijgen van inzicht in drijfveren en persoonskenmerken. Met deze kennis kunnen we gerichter en duurzamer aan de slag.

Middels coachingsgesprekken wordt de kandidaat in zijn kracht gezet m.b.t. sollicitatie en presentatie. Alles met als doel “je beste ik” in de etalage te zetten! Onze goede netwerk wordt beschikbaar gesteld voor onze kandidaten.

Bel met ons