Re-integratie 2e spoor

Soms is het niet zeker dat terugkeer in eigen werk gaat lukken. Naast de verplichte loondoorbetaling, wordt ook van de werkgever verwacht dat hij de werknemer ondersteuning biedt bij het vinden van ander passend werk. Dat geldt niet alleen voor ander werk bij de eigen werkgever, maar ook voor ander werk bij andere werkgevers. Dit noemen we externe re-integratie of re-integratie 2e spoor. Vanuit het inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts en de resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt het tweede spoor traject opgestart. Een zoek- en persoonsprofiel op maat leiden naar de kortste weg naar passend werk.

 

 

Binnen een 2e spoor traject richten wij ons op de mogelijkheden van de werknemer en houden we rekening met de door de bedrijfsarts geduide beperkingen. Ook het arbeidsdeskundig onderzoek en het daaruit komende advies geeft richting aan onze ondersteuning in het traject.

Tijdens de coachingsgesprekken hebben we aandacht voor de mens, de beleving en de verwachtingen. Onze visie is dat vitaliteit werknemers en werkgevers verder brengt. Ook kunnen we instrumenten inzetten in het kader van beroepenoriëntatie en persoonlijkheidsanalyses. We beschikken over de juiste kennis en een goed regionaal netwerk om de werknemer te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar passend werk. De kortste route naar passend werk is ons uitgangspunt.

De coaches van Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie zijn “CVI gecertificeerd”!

Uw team en organisatie laten excelleren? Werken aan duurzame inzetbaarheid? De juiste poppetjes op de juiste plek? De sleutel tot succes ligt in het activeren van bevlogenheid.
De CVI (kernwaardenanalyse) is de basis voor het vaststellen van een succesvolle inzet van de mens in de organisatie. Het zorgt ervoor dat we uw werknemer in een rol kunnen zetten, waar van hem juist díe activiteiten en resultaten worden gevraagd, waarin hij bevlogen is. Dit zorgt voor energieke en intrinsiek gemotiveerde medewerkers met geweldige resultaten.

Tijdens de CVI-test wordt een weergave gegeven van de unieke combinatie van aangeboren kernwaarden van een individu. Is iemand een unieke combinatie van de kernwaarden ‘liefde’ en ‘wijsheid’? Of zijn ‘kracht’ en ‘kennis’ waarden die bij diegene passen? Kiest diegene sneller voor praktische of juist creatieve oplossingen? Hoe leert diegene? En hoe beslist diegene, intuïtief of cognitief?

Met de resultaten van deze test kan beoordeeld worden of de huidige functie eigenlijk wel past bij de kernwaarden van uw medewerker, maar ook waar uw werknemer mogelijk door is uitgevallen gerelateerd aan de functie. De CVI geeft pasklare antwoorden op deze vraagstukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail, mobiliteit@vitaalverder.nl.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij sommige verzuimcasussen is het niet duidelijk of re-integratie een zinvolle activiteit is. Als re-integratie wel zinvol is, wat moet er vervolgens gebeuren om de casus op te kunnen lossen. Een haalbaarheidsonderzoek kan dan een meerwaarde voor u zijn.

Met het haalbaarheidsonderzoek maken wij een uitgebreide analyse van de mogelijkheden van een werknemer om aan loonvormende arbeid deel te nemen. Om de aard van zowel de lichamelijke-, cognitieve- als psychische klachten objectief in beeld te brengen ten opzichte van arbeid wordt de SCL-90-S (= multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten) en het arbeidsvaardighedenonderzoek (MELBA) afgenomen. Met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wordt voor u inzichtelijk of er nog arbeidsmogelijkheden zijn.

CSR Stress- en Burn-out coaching

De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren.
Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering of hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling. Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. Deze is ook bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak.

Vitaal Verder heeft gecertificeerde CSR coaches in dienst. Zij staan voor u klaar!

Outplacement

Met een outplacementtraject krijgt de werknemer de kans om een vervolgstap te maken in zijn of haar loopbaan. In dit geval is er geen sprake van ziekte. Binnen het traject zal natuurlijk aandacht zijn voor het psychische aspect in het kader van verandering en onzekerheid, maar nadrukkelijk ook voor de kansen die het biedt. In een outplacementtraject wordt van deelnemers verwacht na te denken over de arbeidstoekomst en welke stappen er gezet dienen te worden.

Het outplacementtraject is vaak aanleiding om opnieuw te kijken naar loopbaankeuzes. Sluiten ze wel aan bij de persoonskenmerken en is dit de richting die men nog steeds ambieert? Werk moet meer energie opleveren dan kosten, dat is onze stelregel. Het uitgangspunt is het vinden van een nieuwe baan, maar we richten ons ook op het krijgen van inzicht in drijfveren en persoonskenmerken. Met deze kennis kunnen we gerichter en duurzamer aan de slag.

De Werkscan

De Werkscan is een methodische aanpak met als vertrekpunt een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. Door de wetenschappelijke opzet geeft de Werkscan een duidelijk inzicht waar een werknemer op moet letten om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast krijgt hij of zij via een persoonlijke rapportage direct inzicht in zijn werkvermogen. En wat hij er zelf aan kan doen.Zo gewenst kan de medewerker een gesprek aanvragen over zijn of haar werkscanrapportage bij een door Blik op Werk gecertificeerde werkscandeskundige. Deze kan de werknemer helpen bij het bepalen van acties om zijn of haar werkvermogen op peil te houden of te verbeteren.

De Werkscan is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Bel met ons